1500

Уран бүтээл

300

Баримтат өв

400

Үзвэр үйлчилгээ

120

Соёлын биет өв